Referenties

2012 – heden:  Gemeente Leidschendam – Voorburg
Bouwkundig medewerker Afdeling Facilitaire Zaken a.i.
 • Diverse voorkomende dagelijkse (advies en begeleidings)werkzaamheden;
 • Afhandeling klachtonderhoud;
 • Planmatig onderhoud;
 • Diverse onderhoudsprojecten;
 • Aanbesteding Bouwkundig Contractonderhoud.
2012 – heden: Dunea Duin & Water te Zoetermeer
Projectleider a.i.
 • Renovatie gebouwen Langzaam Zandfilters Scheveningen;
 • Onderzoek toepassing zonnepanelen Scheveningen;
 • Onderzoek en vervangen daken gebouwen Langzaam Zandfilters Katwijk.
2011 – heden:  Krol Management & Advies te Benthuizen
Projectmanager, adviseur en eigenaar
 • Onderzoek en opzet contractonderhoud bouwkundige werkzaamheden
  aan alle gemeentelijke gebouwen (ca. 170);
 • Certificering brandinstallaties Stadskantoor Gemeente Goes;
 • Opstellen handleiding en draaiboek en uitvoering directievoering en
  toezicht project vervanging plafonds, inregelen roosters en na-isolatie
  noordgevel Stadskantoor Goes.
2009 – 2011:  Gemeente Goes
Projectleider beheer & onderhoud a.i.  (detachering vanuit Brink Groep, ca. 20 uur/week)
 • Onderzoek en subsidie EPA scholen;
 • Onderzoek en implementatie contractonderhoud grootste deel
  van de installaties van alle gemeentelijke gebouwen (ca. 170);
 • Onderzoek en implementatie afhandeling klachtenonderhoud
  via een callcenter;
 • Diverse onderhoudsprojecten.
2009 – 2011: Brink Groep te Leidschendam
Projectmanager onderhoudsmanagement & -advies
 • Coördinatie en projectleider in kaart brengen vastgoed en opstellen
  MJOP’s OBR (fase 1 t/m 3, ca. 60 objecten);
 • Adviseur van de toekomstige eigenaar bij de restauratie van de
  Boreelkazerne te Deventer.
2007 – 2009: Vivare Projecten te Arnhem
Projectleider / directievoerder a.i. (inhuur vanuit Nebest Bouwadvies, ca. 16 uur/week)
 • Projectleider en directievoerder uitvoering en nazorg gebouw
  De Bethaan te Arnhem (gezondheidscentrum met daarboven
  huur- en koopappartementen).
2007 – 2009:  Nebest Bouwadvies te Katwijk
Projectmanager bouw en beheer & onderhoudsmanagement
 • Renovatie kantoorgebouw te Utrecht voor een Duitse vastgoedeigenaar (projectmanager van initiatief tot start uitvoering);
 • Interne verbouwing 2 etages Belastingdienst te Rotterdam
  (projectmanager en directievoerder uitvoering).
2000 – 2007:  Rijksgebouwendienst, directie Projecten te Den Haag
Projectmanager a.i. (detachering vanuit Brink Groep, ca. 20 uur/week)
 • Diverse (onderhouds)projecten overheid (projectmanager definitie t/m nazorg) (verbouwing, onderhoud, vervanging, liftinstallaties, luchtbehandeling, bouwkundig, schilderwerk, dakbedekking, inrichting, brandmeldinstallaties,computerruimten, etc.)(hierbij steeds te maken met verschillende belangen tussen gebruikers en eigena(a)r(en)).
 • Verbouwing deel parkeergarage en bovenliggende ruimte
  Ministerie van Buitenlandse Zaken tot fitnessruimte (projectmanager);
 • Opknappen omgeving Ministerie van Buitenlandse Zaken i.v.m. komende
  EU-voorzitterschap (projectmanager voorbereiding en realisatie,
  vervanging bestrating, beveiliging, verkeer, kunstwerk, beplanting, etc.)
  (verschillende belangen architect, landschapsarchitect, kunstenaar,
  aannemers, leveranciers, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Connexion,
  beveiliging, Gemeente, etc.);
 • Verbouwing monumentaal trappenhuis en daklantaarn te Den Haag
  (projectmanager definitiefase t/m nazorg);
 • Verbouwing bedrijfsrestaurant Hoge Raad der Nederlanden
  (projectmanager definitie t/m nazorg);
2001 – 2007: Brink Groep te Leidschendam
Projectmanager bouwmanagement & -advies
 • Verbouwing en uitbreiding kantoorpand Energis te Zwolle
  (voorbereiding en begeleiding);
 • Studie huisvesting kantoren en inrichtingsmanagement Martinair Schiphol;
 • Nieuwbouw Gemeentewerf te Zwijndrecht (design & construct)
  (opstellen contract, selectie partijen en advisering Gemeente tijdens uitvoering,
  nazorg en onderhoud);
 • Sportcomplex te Zoetermeer (turn-key)
  (beoordeling meer- en minderwerk in relatie tot programma van eisen,
  beoordeling geleverde kwaliteit en advisering gedurende de nasleep van
  de oplevering en afronding contract);
 • Grootonderhoud 120 woningen te Tilburg
  (projectleider/adviseur onderzoek t/m aanbesteding);
 • Grootonderhoud 220 woningen te Spijkenisse
  (projectmanager vanaf definitiefase tot uitvoering);
 • Renovatie 24 wooneenheden geestelijk gehandicapten te Hellevoetsluis
  (aanbesteding en directievoering).
2000 – 2001: Brink Groep te Leidschendam
Projectleider onderhoudsadvisering
 • Groot onderhoud Canadese Ambassade
  (projectvoorbereiding, begeleiding en toezicht (voertaal Engels));
 • Opstellen diverse meerjaren onderhoudsprognoses.
1993 – 2000:  Brink Groep te Leidschendam
Projectvoorbereider bouwmanagement en –advies, inrichtingsmanagement en onderhoudsadvisering
 • Nieuwbouw kantoor en bedrijfsgebouw Energiebedrijf Rijswijk – Leidschendam
  (vanaf definitiefase t/m nazorg);
 • Opstellen diverse meerjarenonderhoudsprognoses;Interne verhuizing kantoorgebouw Deloitte & Touche te Amsterdam (projectvoorbereiding en assistent projectleider inrichtingsmanagement);
 • Restauratie Villa en Oranjerie (projectleider uitvoering);
 • Nieuwbouw en renovatie woongebouw/autodealer te Den Haag
  (assistent projectleider t/m aanbesteding).
1992 – 1995: Rijksgebouwendienst, directie ’s-Gravenhage e.o. te Den Haag
Projectondersteuner a.i. (detachering vanuit Brink Groep, ca. 16 uur/week)
 • Ondersteuning projectmanager bij het project Herhuisvesting
  Ministerie van Economische Zaken
  (projectvoorbereiding voorbereidingsfase t/m nazorg).
1990 – 1992: Brink Facility Management te Leidschendam
Bouwkundig CAD-tekenaar
 • Opstellen bouwkundige CAD-tekeningen kantoren, scholen, winkels en bedrijfsgebouwen (Castellum te Leidschendam, Ikea te Delft, inrichting diverse vestigingen van Hema, Koninklijke Cooymans te Tilburg).
1989: Hordijk Prefab te Berkel & Rodenrijs
Bouwkundig tekenaar
 • Opstellen bouwkundige tekeningen diverse kassen en bedrijfsgebouwen.