Een (ver)bouwproject starten?

Wij bieden volledige ondersteuning van initiatie tot voltooiing van uw (ver)bouwproject!

Uiteraard kunt u ons ook inhuren voor onderdelen binnen uw bouwproject. U kunt hierbij denken aan:

 • Opstellen van een projectplan en plan van aanpak
 • Opstellen en bewaken van de (overall-)planning
 • Inrichting van de projectorganisatie
 • Toetsen van het ontwerp en bestek aan uw (programma van) eisen
 • Begeleiding aanbesteding
 • Directievoering en  bouwtoezicht tijdens de uitvoering van het bouwproject
 • Bouw- en investeringskostenbewaking tijdens het bouwproject
 • Beoordeling en afhandeling van meer- en minderwerk
 • Begeleiding oplevering, toetsen geleverde kwaliteit en opstellen restpuntenlijsten
 • Toetsen van de geleverde revisiebescheiden aan de gestelde eisen in het bestek
 • Uitvoeren NEN2580 meting
 • En vele andere diensten..

Tevens kunt u ons inschakelen als:

 • Interim projectmanager / projectleider voor bouwprojecten
 • Detachering / interne ondersteuning binnen uw organisatie